نه تنها شمع 23 سالگیم رو فوت کردم بلکه کیک هم بریدمdancingdancingdancing همتون هم دعا کردمprayingprayingpraying انشاالله که امسال به هرچی که میخوایم برسیم. بگو ایشاا...