نوشتنم نمیاد! فیلم "The Secret" عین آهنگ رو لبتاپم پخش میشه. کارامو میکنمو اونا هم حرف میزنن! خیلی عوض شدم! ناراحت نیستم از تغییرم ولی این تغییر هم یه کوچولو مثل بزرگ شدنم زود بود! ولی خب از قدیم گفتن "Things Happen for a Reason". همتون رو میخونم و نظر میدم, سعی میکنم این حس زود بره و مثل همیشه بیام بنویسم.میدونین دوستتون دارم مگه نه؟